هشدار آیت الله مکارم شیرازی درباره نقش شبکه های فساد مجازی در انتخابات 

اقتدارپرس/ آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی گفت: شبکه‌های فاسد مجازی در انتخابات نیز می‌توانند دخالت کنند و پیام‌های یک کاندیدا را حذف و به‌جای آن

ادامه