افزایش نرخ ویزیت پزشکان

پایگاه اطلاع رسانی دولت/ بر اساس مصوبه هیئت وزیران که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری رسیده است، ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی به ۲۲۰ هزار ریال افزایش یافته و پزشکان متخصص نیز از این پس به جای ۳۰۰ هزار ریال، ۳۴۵ هزار ریال دریافت خواهند کرد.&nbsp
image

; سرانجام پس از ماهها کش و قوس میان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سازمان های بیمه گر بر سر تعیین تعرفه های درمانی و پس از اعلام تصمیم دولت برای افزایش ۱۰ درصدی میانگین تعرفه های بسته خدمات درمانی دارویی کشور در سال ۹۵، جزئیات افزایش تعرفه ها در بخش های دولتی و خصوصی ابلاغ شد.  بر اساس این مصوبه، ویزیت پزشکان عمومی و دندانپزشکان عمومی در بخش دولتی از ۹۲ هزار ریال در سال گذشته به  106 هزار ریال افزایش یافته است. ویزیت پزشکان متخصص نیز از ۱۱۵هزار ریال به ۱۳۲هزار ریال رسیده است. همچنین بر اساس این مصوبه ویزیت پزشکان فوق تخصص ،فلوشیپ و متخصصین روانپزشکی نیز در بخش دولتی از ۱۳۸هزار ریال در سال ۹۴ به ۱۶۰هزار ریال در سال ۹۵ رسیده است. افزایش تعرفه ویزیت فوق تخصص روانپزشکی از ۱۶۶هزار ریال به ۱۹۰هزار ریال نیز از دیگر تغییراتی است که در میزان تعرفه های سال ۹۵ صورت گرفته و مردم و سازمان های بیمه گر ملزم به پرداخت آن هستند. براساس بخش دیگری از این مصوبه، ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی از ۱۹۰ هزار ریال به ۲۲۰ هزار ریال افزایش یافته است و پزشکان متخصص نیز از این پس به جای ۳۰۰ هزار ریال، ۳۴۵ هزار ریال از بیماران ویزیت دریافت خواهند کرد. ویزیت پزشکان فوق تخصص نیز در بخش خصوصی افزایشی ۵هزار تومانی داشته او به ۴۳۰هزار ریال رسیده است. بیشترین افزایش تعرفه در بخش خصوصی نیز شامل حال فوق تخصص های روانپزشکی شده است که ویزیتشان از ۴۲۵هزار ریال به ۴۹۰هزار افزایش یافته است. هیئت دولت همچنین میزان “کای واحد” در بخش دولتی اعم از جراحی، بیهوشی، داخلی و فیزیوتراپی را هم از ۸۸ هزار ریال سال گذشته به  92هزار ۴۰۰ریال افزایش داد. این درحالی است که “کای واحد” در بخش خصوصی ۲۱۰هزار ریال تعیین شده و تنها ۱۰ هزارریال نسبت به سال قبل افزایش داشته است. تاکید ویژه ای نیز در مصوبه اخیر هیئت دولت به چشم می خورد و آن تامین داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماران طبق فهرست مورد توافق در بخش دولتی، توسط ارائه دهنده خدمت است. بر اساس این تبصره مراکز درمانی حق ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان به بهانه های تهیه دارو و تجهیزات پزشکی را ندارند. افزایش هزینه هتلینگ بیمارستانی نیز در بخش های دولتی وخصوصی اعلام شد که بر اساس آن هزینه یک شب بستری در اتاق یک تخته در بخش خصوصی از ۵۵۸ هزارتومان به ۶۴۸ هزار تومان افزایش یافته است.هزینه بستری در اتاق های دو تخته و سه تخته نیز به ترتیب ۵۰۴هزار تومان و ۳۶۰هزار تومان تعیین شده است. هزینه هر شب بستری در بخش مراقبت های ویژه نیز در بخش خصوصی از ۷۱۲هزار تومان به یک میلیون و ۲۹۶ هزار تومان رسیده است. سهم پرداختی بیماران از هزینه های درمان یا همان فرانشیز نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است و بیماران بستری و بستری موقت در قالب نظام ارجاع معادل سه درصد و سایر بیمه شدگان شش درصد هزینه ها را پرداخت می کنند. سهم بیماران بستری و بستری موقت برای دارو و لوازم پزشکی نیز به ترتیب ۵ و ۱۰درصد تعیین شده است. هیئت دولت سهم پرداختی سازمان های بیمه گر پایه را نیز ۷۰درصد در بخش سرپایی و ۹۰درصد در بخش بستری تعیین کرده است و مقرر گردیده تا ما به التفاوت فرانشیز پرداختی بیماران تا ۳۰ درصد برای خدمات سرپایی و ۱۰ درصد برای خدمات بستری از محل منابع تحول نظام سلامت در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد. 

مطالب مرتبط