سردار جعفری نصب رفتنی شد

image

شنیده ها حکایت از رفتن سردارجعفری نصب وآمدن سردارمیرفیضی دارد
مراسم تودیع ومعارفه فرماندهی انتظامی استان روز پنچشنبه برگزار میشود
گفتنیست سردار میرفیضی فرمانده انتظامی استان گلستان بوده
پایگاه خبری اقتدارپرس از خدمات ارزنده سردار جعفری نصب درطول چندسال حضور دراستان مازندران تقدیروبرای سردارمیرفیضی آرزوی توفیق دارد

You May Also Like