سرداراشتری” درمراسم تودیع ومعارفه فرمانده انتطامی استان: برخود مناسب از اولویت های ناجا

اقتدارپرس/مراسم تودیع ومعارفه فرماندهی انتظامی استان باحضور سرداراشتری فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران ،ایت الله طبرسی واستاندارمحترم وبرخی نمایندگان استان سایرمسولین درحسینیه آیت الله خامنه ای صبح امروز برگزارشد
image

درابتدا آیت الله طبرسی ضمن تشکر ازخدمات سه ساله سردارجعفری نسب ایشان رافردی انقلابی وارزشی خواندن نماینده ولی فقیه دراستان بیان کردند سه چیز راهمه انسانها درهمه دنیا نیازمندن حال هرکجا باشندواصل تشکیل دولتها برای این سه عامل بوده
۱-عدالت  ۲-رفاه   ۳-امنیت
وبرای فرمانده جدید آرزوی توفیق وخدمت کرد
درادامه استاندار مازندران جعفری نسب رایک مدیرشاخص معرفی کردوبراساس احادیث بحث سلامت وامنیت را ۲بال جامعه عنوان داشت که گفت دولت تدبیر وامیددربحث تحول سلامت اقداماتی راانجام داده وگفتند نعمت امنیت رابه لطف رهبری معظم انقلاب ونیروهای امنیتی وانتظامی داریم
در ادامه سردار اشتری فرمانده ناجا مش تریبون امد وبیان کرد:
image

ماه رمضان ماه استغفار وبخشش ورحمت است بایداز ان بهره کامل رابرد
ایشان درادامه گفتند یکی از وظاعف نیروی انتظامی ایجاد آرامش، امنیت ونظم است که درایجاد نظم وامنیت وآرامش یک سازمان پیش تاز می باشد
امروز امنیت بالاترین موهب وسرمایه برای هرکشور است که این اسایش وامنیت به برکت خون شهدا ورهبری رهبر معظم انقلاب درکشور برقرار است
اشتری درادامه سخنان خود از مردم استان را مردمی  زحمت کش ودوست داشتنی ولشکر ۲۵کربلا را لشکری نمونه درزمان جنگ یاد کرد ویادی هم از شهدای مدافع حرم بویژه۱۳ شهید مدافع حرم اخیر کرد
درپایان سردار اشتریبرای فرماندهی جدید استان آرزوی توفیق کرد وسردار میرفیضی را شخصی متدین ولایی اهل تعامل پیگیرودلسوز هم برای مردم هم برای کارکنان آشنا بامنطقه شمال خواند واز مسولین خواست همراه ایشان باشند
image

درپایان این مراسم سردار میرفیضی ضمن تشکر از همه حاضرین واعتماد سردارفرماندهی به اولویت های وموضوعات مد نظرش برای کار بیان کرد که موضوعات ترافیکی،مباره با قاچاق وارز، برخورد باناهنجاری ها وامنیت اجتماعی ومبارزه با موادمخدر……بود
درپایان لوح تقدیر به سردار جعفری نسب بابت زحمات وبه سردار میرفیضی حکم جدید مسولیت داده شد

مطالب مرتبط