مسدود شدن جاده ساری تاکام محدوده روستای سرکت

مسدود شدن جاده ساری تاکام محدوده روستای سرکت بعلت بارش باران ورانش کوه مسدود شد، و باحضور بموقع مهندس سیدحجت الله هادیان معاونت اجتماعی فرماندار ساری و نیروهای آتش نشانی و امدادی درصحنه، مشغول بازگشایی محور هستند.

photo_2016-05-25_14-10-37 photo_2016-05-25_14-10-21 photo_2016-05-25_14-10-24

photo_2016-05-25_14-26-31

مطالب مرتبط