راهبردهای توسعه شهر قائمشهر به قلم امیدرمضان نژاد

بسمه تعالی

راهبردهای توسعه شهر قائمشهر به قلم  امیدرمضان نژاد

گروه زیادی از سیاست گذاران ، صاحب نظران و برنامه ریزان شهری می کوشند که بیان نمایند چگونه راهبرد های توسعه شهری می تواند تغییرات مثبتی در زندگی عادی شهروندان و نیز گسترش و توسعه فرهنگسازی شهری ایجاد کند و تاثیر بسزایی در پیشبرد المان ها و مسائل مدیریت شهری داشته باشد.از همین رو هدف از این مطلب آن است که مروری کلی و مفید بر راهبردهای توسعه ی شهری شهرستان قائمشهر داشته باشیم تا با شناختی کافی و درست در این عرصه به فعالیت های مثبت و سازنده دست بزنیم.

مسائل اساسی و راهبردهای اصلی توسعه  شهر قائمشهر:

۱-  ضعف زیرساختهای عمران شهری در بخش های حمل ونقل،سامانه فاضلاب،جمع آوری آب های سطحی،دفع زباله و فضای سبز
۲-   ساخت وسازهای غیرمجاز

۳-   آلودگیهای زیست محیطی به ویژه منابع آبهای سطحی و زیرزمینی ناشی از ورود پساب های صنعتی،کشاورزی وخانگی

۴-  فرسودگی شبکه های آبرسانی و کیفیت نامطلوب آب شرب

۵- چشم انداز نامطلوب در مبادی ورودی وخروجی شهر به دلیل استقرار نامناسب فعالیتها

۶-تعطیلی و رکود واحدهای صنعتی بزرگ و بدمنظری بافت شهری به دلیل اختصاص بخش قابل ملاحظه ای از مساحت شهر به کاربریهای صنعتی متروکه

۷-واقع شدن خط آهن سراسری در داخل شهر و بروز مشکلات ترافیکی

۸-بلاتکلیفی صنعت نساجی در شهر

۹-زیرساخت های نامناسب وناکافی جهت فعالیتهای اقتصادی

موارد فوق را میتوان ازمسائل اساسی در راهبردهای توسعه شهرقائمشهر دانست و در مقاله بعدی سعی میشودطرحهای کاربردی برای عملیاتی شدن را به استحضار همشهریان عزیز ومحترم برسانم.

مطالب مرتبط