در بزرگترین دانشگاه دولتی مازندران چه می گذرد؟

به گزارش خزر۲۴:پس از حذف یکباره  دکتر اصغری از سرپرستی دانشگاه مازندران و جایگزینی آن بدون مراسم تودیع ومعارفه رسمی در بزرگترین واحد آموزش عالی در استان مازندران با فردی بازنشسته از دانشگاه تربیت مدرس سئوالات زیادی را در ذهن دانشگاهیان استان ایجاد نموده است که چگونه می شود در دانشگاه با این قدمت و سطح علمی نمی تواند در درون خود مدیری پرورش دهد که خانواده خود را مدیریت کند؟

دیر بازی نگذشت که این مدیر کهنه کار و با سابقه با ادبیات ارعاب و تهدید وارد بخش جدیدی از مدیریت دانشگاه آن هم در زمان دولت تدبیر و امید که داعیه اعتدال را سر می دهد شده است به طوری که در بعضی از نشست ها ریاست قبلی و حتی بسیاری از اعضا هیات علمی این دانشگاه را مورد انگاره های منفی مدیریتی و علمی قرار داده است و حتی به دنبال تسویه حساب هایی هم به لحاظ حذف یک سری از اساتید ارزشی شده است.

این مدیر که به قول خودش رابطه نزدیکی با افراد متنفذ در دولت مانند معاونت اجرایی ریاست جمهوری و مسوول مرکز اسناد و کتابخانه های کشور (عضو هیات موسس دانشگاه غیر انتفاعی مورد شراکت خود در بابل) را دارد چندین بار از به اجبار آمدن خود به این دانشگاه توسط مسولین وزارت علوم بیان می کند !!

سوأل اینجاست که هدف ایشان برای گرفتن صندلی قدرت این دانشگاه چیست؟ به راستی دانشگاه از نظر مدیریتی به بن بست رسیده است؟ یا اهداف دیگری پشت پرده این انتصاب وجود دارد؟

رییس دانشگاهی که ظرف مدت کوتاه حکم ریاست آن بدون مشروعیت قانونی شاید (به لحاظ بازنشسته بودن) و بدون مقبولیت دانشگاهیان این تصدی را اخذ نموده است گویای چه موارد و اهدافی در وزارت علوم می تواند باشد؟

در دانشگاهی که ایشان مدیریت آن را برعهده گرفتند با سخنرانی شخصی که سوابقش  برای همه روشن هست (عباسی) رییس جمهور رسمی این مملکت که حکم تنفیذ شده از رهبری نظام را دارا می باشد را جاسوس خطاب می کند؟ چگونه ممکن است در دولت روحانی و در دانشگاه تحت مدیریت وزارت ایشان رییس جمهور را فردی مساله دار و بدون هویت علمی و دارای مدارک قلابی معرفی نماید؟

در دانشگاهی که ایشان مدیریت آن را برعهده دارند هر روز شاهد استعفای مدیران شایسته ای هستیم که به دلیل برخوردهای نظامی گونه ایشان این مهم را ترجیح می دهند و ردای خدمت را به حال خود رها می کنند.واقعا در نظام جمهوری اسلامی که این همه خون برای پایداری اش تقدیم شده و می شود سزاوار این است که فردی با مطامع نامشخص در بزرگترین عرصه علمی و پژوهشی استان شهید پرور مازندران سکاندار شود و دیکتاتوری مردود شده تداعی کننده دوران طاغوت را یکبار دیگر به رخ این خانواده علمی بزرگ بکشاند.رجاء واثق وجود دارد که وزیر علوم و استاندار مازندران و نمایندگان مجلس به عنوان بالاترین مقام در استان با ارسال یک تیم بررسی وضعیت دانشگاه متوجه شرایط خاص و بسته دانشگاه با اتمسفر ارعاب و تهدید خواهد شد.

مطالب مرتبط