سید مجتبی طاهری پهنه کلایی مشاور عالی امور روستایی رئیس شورای اسلامی استان مازندران شد

با حکم حاج سیدکمال اقامیری رئیس شورای اسلامی استان مازندران سید مجتبی طاهری پهنه کلایی عضو هیئت رئیسه شورای بخش کلیجانرستاق به سمت مشاور عالی امور روستایی رئیس شورای اسلامی استان مازندران منصوب گردید.

مطالب مرتبط