دامادی نائب رئیس فراکسیون مدیریت شهری شد

image

محمددامادی به عنوان نایب رئیس اول فراکسیون مدیریت شهری انتخاب شد
دامادی مهندس عمران ودو دوره نماینده ساری ومیاندرود میباشد
پایگاه خبری اقتدارپرس این انتخاب را به ایشان ومردم شریف ساری ومیاندرود تبریک عرض میکند

مطالب مرتبط