به همت ریس پلیس راهور و اداره فرهنگ ترافیک استان اولین نشست روسای پلیس راهور در بابلسر برگزار شد

اقتدارپرس “به همت ریس پلیس راهوراستان و اداره فرهنگ وترافیک اولین نشست روسای پلیس راهور استان برگزار شد

image

image

طی یک تصمیم درشب نهم ماه مبارک رمضان اداره آموزش وفرهنگ ترافیک  پلیس راهوراستان مازندران روسای قدیمی ،مدیران ، فرماندهان وتنی چندازمسولان راشگفت زده کرد.براین اساس اولین گردهمایی روسای راهورقدیم راهوراستان،مدیران،متخصصان،صاحبان علم وتجربه را که ازسال۱۳۷۰  یعنی پس ازادغام مسولیت داشتند رابهت زده وغافلگیرکرد.این مراسم که بسیاری ازهمکاران قدیمی وجدید راهور راپس از۲۵سال دورهم جمع کرده بوددرهتل میزبان بابلسر به ضیافت افطاروشام ومیهمان نوازی بسیارعالی جناب سرهنگ مهدی باقری ریاست جدید راهور استان برگزار کرد جناب سرهنگ عین الله عسگری زیارت بعنوان سخنران واولین رییس راهوراستان مازندران پس از ادغام ضمن تشکر از این اقدام خداپسندانه درماه مهمانی خدا آنرا گامی بزرگ در ایجاد وحدت،مودت،وایجاد تعهد دوباره برای همکاری همه جانبه امور ترافیکی استان در بازنشستگان پر از تجربه دانست.ایشان به مشکلات ومعضلات ترافیکی کشورومازندران پرداخت و علیرغم کسالت آمادگی همه جانبه خود وهمه پیشکسوتانی که شرف حضور داشتند را به ریبس راهور جدیداستان اعلام نمودند.دومین سخنران ریاست عقیدتی فرماندهی استان حجت الاسلام نوری که ضمن ابرازخرسندی ازتشکیل این گردهمایی قول تشکیل کارگروه واتاق فکر با حضورهمه حاضرین بعنوان سرمایه های سازمان وصاحب نظران عرصه ترافیک برای کمک به وضع موجود در اولین فرصت را از رییس راهور استان راخواستارشددراین مراسم به همه حاضرین لوح سپاس همراه باهدیه قدر دانی وتجلیل شد

مطالب مرتبط