با کریمان کارها دشوار نیست/ یاداشتی بمناسبت ولادت کریم اهل بیت امام مجتبی (ع)تهیه وتنظیم سیدمجتبی علوی 

روزه داران به رهش جان و دل ایثار کنید امشب از جام تولای وی افطار کنید     رمضان معطر شده است از عطر خوش‌بوی یاسمن

ادامه