محمدعلی کشاورز :حالا روان مان شاد ویادمان گرامی چه نصیب شما شد؟

  محمد علی کشاورز: حالا روان ما شاد و یادمان گرامی، چه نصیب شما شد؟

آخرین خبر/ استاد محمد علی کشاورز با انتشار پسی شایعه درگذشتش را تکذیب کرد. محمد علی کشاورز با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «حالا روان ما شاد و یادمان گرامی، چی نصیب شماذمیشه؟ حداقل تو طول ۳ سال شایعه سازی محبت کنین غیر از این ۴ تا عکس هم استفاده کنین من فقط ۴ سال پیش بیمارستان بودم بابا جان این همه عکس چرا فقط همین؟؟؟؟»       

مطالب مرتبط