سفره افطاری درکنار سربازان راهور

سفره افطار در راهور استان باحضور رئیس پلیس راهور استان جناب سرهنگ باقری به همت رئیس پلیس راهور ساری جناب سرهنگ بابازاده  درکنار سربازان وظیفه درنمازخانه قرارگاه راهور برگزارشد
دراین مراسم قبل از صرف افطار نمازجماعت برگزارشد وبعد افطار صرف شد

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

مطالب مرتبط