گزینه های ریاست دانشگاه مازندران چه کسانی هستند؟

گزینه های ریاست دانشگاه مازندران چه کسانی هستند؟

با اعمال قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دانشگاه مازندران گزینه بعدی کرسی ریاست را چه کسی برعهده می گیرد.

به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از اصلاح نیوز، بر اساس شنیده ها در دانشگاه مازندران و مسولان وزارت علوم با اعمال قانون منع بکارگیری بازنشستگان و پایه های لرزان مدیریت بازنشسته این دانشگاه تعدادی از اساتید و مسولین دانشگاه برای کرسی ریاست دانشگاه دست به لابی های گسترده زده و برای جایگزینی فردی مناسب، گمانه زنی ها به شدت افزایش یافته است.

پس از انعکاس نارضایتی گروه کثیری از استادان، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه در فضای اجتماعی و سامانه های مجازی از عملکرد رییس بازنشسته و تیم مدیریتی او، طبق تحلیل های میدانی، نام های احتمالی تصدی این مسولیت بیش از پیش شنیده می شود.

براساس این گزارش،ازعلی کریمی مله عضو گروه علوم سیاسی و کوروش نوذری معاون سابق مالی اداری دانشگاه به عنوان کاندیدای آشکار اصلاح طلبان و از علیرضا خصالی کاندیدای در سایه اصلاحاتی ها نام می برند.

همچنین شنیده ها از عزم جدی صالحی عمران معاون مالی اداری فعلی دانشگاه برای تصدی این کرسی حکایت دارد، نامبرده در تلاش هست تا توافق ضمنی با اصلاح طلبان و حتی اصولگرایان دانشگاه را برقرار سازد اگر چه استادان و کارکنان اصلاح طلب دانشگاه او را که فعلا معاون مالی و اداری رییس بازنشسته و فعلی دانشگاه است در نابسامانی مدیریتی موجود سهیم می دانند.

خبرهای جدی تر از وزارت علوم و دانشگاه مازندران حاکی از آن است که حداقل دو کاندیدای خارج از دانشگاه! از جمله دانشگاه تهران برای این تصدی انتخاب شده اند که صحت و سقم آن نیاز به بررسی بیشتر دارد.

امید است مسولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خصوصا مدیرکل حوزه وزارتی، مدیران استانی و نمایندگان این بار با تدبیر بیشتری نسبت به انتصاب رییس دانشگاه عمل نمایند تا این دانشگاه از بی ثباتی و سرخوردگی و تنش دور شود.

مطالب مرتبط