دفاع از خانواده به جای سوال از وزیر


خبرگزاری صدا و سیما/    فاطمه حسینی نماینده مردم تهران و فرزند صفدر حسینی در جلسه علنی مجلس به جای سوال از وزیر ارتباطات، اقدام به نطق و بیانیه ای در دفاع از خود و خانواده اش کرد که با واکنش مطهری، رئیس جلسه علنی مواجه شد.     علی مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت ۴ بار به وی تذکر داد که درباره موضوع صحبت کند و به مسائل حاشیه ای نپردازد و ولی هر بار این نماینده به ادامه قرائت بیانیه خود در خصوص موضوع یاد شده کرد. در این هنگام مطهری گفت: اگر بار دیگر در موضوع مربوط به سوال از وزیر صحبت نکنید مجبورم میکروفن شما را قطع کنم. در این حال خانم حسینی همچنان به سخنان خود ادامه داد و هیچ موردی درباره مساله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نگفت و پس از پایان سخنان خود جایگاه را ترک کرد . تعدادی از نمایندگان با فریادهایی از علی مطهری می خواستند که مانع سخنان این نماینده شود چراکه وی برخلاف آئین نامه داخلی سخن می گفت و مواردی را که عنوان می کرد باید در نطق میان دستور بیان می داشت.    

مطالب مرتبط