پرده برداری معاون سابق “ظریف”از اقدامات اخیر بحرین


تسنیم/ معاون سابق عربی و آفریقای وزارت خارجه کشورمان با اشاره به سلب تابعیت روحانی برجسته بحرینی گفت این اقدام نتیجه روابط پنهان منامه با رژیم صهیونیستی است که آل حلیفه را بشدت متضرر خواهد کرد.  حسین امیرعبداللهیان سفیر سابق کشورمان در بحرین و کارشناس ارشد مباحث راهبردی در واکنش به امضای لغو تابعیت «شیخ عیسی قاسم» روحانی برجسته بحرینی گفت: در دیدارهایم در دوره سفارت در بحرین با آیت الله عیسی قاسم، بوضوح دریافتم که ایشان روحانی فهیم، عالمی جلیل القدر و مبارزی نستوه و قویا معتقد به راه کار دموکراتیک است.  وی افزود: شیخ عیسی قاسم با درک شرایط منطقه همواره ضمن تبیین  حقایق جامعه و اتخاذ مواضع صریح، مانع توسل جوانان به خشونت بود.  امیرعبداللهیان تاکید کرد: اقدام پادشاه بحرین در امضای لغو تابعیت یکی از اصیل ترین  اتباع بحرین ، بی تردید این کشور را وارد مرحله ای جدید از بحران داخلی و رویارویی با مردم خواهد کرد که شکاف بین مردم و حکومت را بیشتر خواهد کرد.  معاون سابق عربی و آفریقای وزارت خارجه کشورمان همچنین گفت: بنظر می رسد این تصمیمات بخشی از نتایج اتکاء حاکمان بحرین به بیگانگان و همچنین نتیجه روابط پنهان منامه با رژیم صهیونیستی است که آل حلیفه را بشدت متضرر خواهد کرد.  سفیر سابق ایران در بحرین در پایان تصریح کرد: حکومت بحرین بداند که راهکار در بحرین صرفا سیاسی است و این روش های  ناکارآمد کمکی به حل بحران واقعی موجود بین مردم و حکومت بحرین نخواهد کرد. آل خلیفه باید به مردم کشورش تکیه کند.    

مطالب مرتبط