دوفریضه ای که رئیس جمهور سابق به آنها فکر می کند


اقتدارپرس به نقل ازنامه نیوز/  این روزها بازار شایعات انتخاباتی داغ است و یکی از پر طرفدارترین شایعات بازگشت مجدد محمود احمدی نژاد به عرصه سیاست است. احمدی نژاد از همان سال‌ ۹۲ و زمانی که از کرسی ریاست پاستور جدا شد باز هم فکر آمدن و ریاست دوباره را در سر می‌پروراند.     اما هرچه زمان باقی مانده تا انتخابات ۹۶ کمتر می شود زوایای پنهان بیشتری از آنچه ممکن است در ذهن احمدی نژاد بگذرد روشن می‌شود؛ رئیس‌جمهور سابق به سفر استانی می‌رود، جلسه هفتگی با اعضای کابینه اش برگزار می‌کند، برای سه نفر از نزدیکانش حکم صادر کرده است و همانند یک رئیس دولت رفتار می‌کند. آنچه امروز برای احمدی‌نژاد مهم است باقی ماندن در صدر اخبار و افزایش سبد رای خود است.  در خصوص حضور احمدی‌نژاد در انتخابات ۹۶ دو فرضیه وجود دارد! فرضیه اول اینکه وی از سد شورای نگهبان عبور می‌کند و در انتخابات شرکت می‌کند؛ در این فرضیه وی به تنهایی و به دور از وابستگی به جناح های سیاسی در این انتخابات حضور پیدا می‌کند و می خواهد به همگان نشان دهد که بدون نیاز به پشتوانه احزاب نیز می‌توان رای بالایی را کسب کرد.   در فرضیه دوم اما احتمال بر رد صلاحیت احمدی‌نژاد در شورای نگهبان است. احمدی نژاد اما نمی‌خواهد با گزینه رد صلاحیت مواجه شود و یک مهره سوخته محسوب و در نهایت پرونده اش به همین زودی در سیاست ایران بسته شود. بر همین اساس ممکن است محمود احمدی نژاد به منظور جلوگیری از تحقق یافتن این سناریو گزینه دیگری را در انتخابات معرفی و از وی حمایت کند. کاری که تقریبا آیت الله هاشمی در انتخابات ۹۲ انجام داد و شرایط را برای پیروزی حسن روحانی فراهم کرد.  احمدی‌نژاد که در انتخابات‌ سال ۸۴ با شکست هاشمیتوانست به ریاست جمهوری برسد به نظر می‌رسد که امروز به دنبال اجرای مدل موفقی است که آیت‌الله در انتخابات سال ۹۲ با تکیه بر تجربه چند دهه سیاست ورزی انجام داد، کاندیداتوری، رد صلاحیت و حمایت از یک کاندیدای مورد نظر؛ مدلی که آیت‌الله هاشمی در قبال حسن‌روحانی در انتخابات ۹۲ انجام داد. آیت‌الله‌هاشمی با حمایت از حسن‌روحانی برای انتخابات سال ۹۲ نشان داد که می‌تواند به خودی خود یک کاریزامای متفاوت داشته باشد. به گونه‌ای که با حمایت از یک فرد مانند حسن‌روحانی،وی را راهی ساختمان پاستور کند. او با این کار توانست محبوبیتی بیش از پیش به دست بیاورد.  این در حالی است که برخی از  تحلیلگران نیز معتقدند که در خصوص احمدی‌نژاد فرضیه دوم صدق خواهد کرد و وی از کاندیدای دیگری در انتخابات حمایت کرده و تحرکات انتخاباتی وی در اصل برای فرد دیگری است. اما اینکه احمدی‌نژاد برای جانشینی خود چه کسی را معرفی خواهد کرد سوال مهمی است که باید برای پاسخ به آن صبر کرد.  احمدی‌نژاد با اجرای این مدل به دنبال آن است تا از خود یک شخصیت راهنما و زعیم نشان دهد و بگوید در هر شرایطی در صحنه سیاست ایران تاثیرگذار و سرنوشت‌ساز است. با این حال باید منتظر ماند و دید حرکت‌های شطرنج وار احمدی‌نژاد به کجا ختم می‌شود!.

مطالب مرتبط