خودرو فرمانده سپاه ورئیس ستاد  کل نیروهای مسلح چیست+ عکس


گزارش اقتدارپرس، سردار سرلشکر محمدحسین باقری افشردی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار سرلشکر عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه هر دو از خودروی پژو پارس استفاده می‌کنند.

مطالب مرتبط