شجریان به کما رفت!؟


عضو هیئت مدیره خانه موسیقی شایعه به کما رفتن استاد شجریان را تکذیب کرد.

داود گنجه ای عضو هیئت مدیره خانه موسیقی در خصوص خبر به کما رفتن محمدرضا شجریان گفت: بنده طبق آخرین اطلاعاتی که دارم، محمدرضا شجریان هم اکنون دوران نقاهت مرحله اول شیمی درمانی را پشت سر میگذراد و امیدوارم با روحیه بهتری مرحله دوم شیمی درمانی را آغاز کند.

استاد شجریان به کما نرفته

وی افزود: طی تماسی که امروز صبح با علی مرادخانی ،معاون هنری ارشاد داشته ام ، حال عمومی محمدرضا شجریان طی جند روز اخیر تغییری نکرده و ایشان همچنان از ضعف جسمانی برخوردار است.

تکذیب شایعه پراکنیها درباره به کما رفتن شجریان

موسیقی ما: یکی از نزدیکان استاد محمدرضا شجریان در تماس با سایت «موسیقی ما» شایعاتی که ساعتی پیش در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر به اغما فرو رفتن استاد را تکذیب و تأکید کرد تغییر ناخوشایندی در وضعیت سلامتی ایشان رخ نداده و استاد همچنان در حال سپری کردن دوره درمانی خود هستند.

این فرد نزدیک به شجریان از مردم ایران خواست به شایعاتی که با اهداف خاص تولید و منتشر می‌شوند، توجه نکرده و برای سلامتی استاد دعا کنند.

منبع:نسیم انلاین

مطالب مرتبط