ای کاش کتایون ریاحی رئیس جمهور بود!


یکی از مواردی که عموم مردم عزیز کشور با آن درگیر هستند مسایل درمانی است.

ای کاش کتایون ریاحی رییس جمهور بود!
به گزارش افکارنیوز، مقام معظم رهبری هم همواره تاکید دارند که دولت موظف به تدوین سیاستهایی است که مردم مراجعه کننده به مراکز بهداشت و درمان نباید غیر از رنج دردی که متحمل می شوند دغدغه دیگری داشته باشند اما آن گونه که پیداست گوش شنوایی وجود ندارد.
روز یکشنبه ۲۰ تیر به همراه یک بیمار که وضعیتی اورژانسی داشت مراجعه شد به اورژانس بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل که پزشک اورژانس تا قبض پرداخت صندوق را دریافت ننمود بیمار را نپذیرفت.
بگذریم از این قصه که ۲۰ دقیقه طول کشید تا بیمار را به پزشک برسانیم و ۱۴ دقیقه هم طول کشید تا تزریقات برای تزریق آمپول به بالین بیمار بیایند .
و بماند اینکه وضعیت بهداشت عمومی در این مکان مناسب نبود.
در همان ساعات مراتب نابسامانی و تجارت محوری در این مرکز درمانی باطلاع روسای دانشگاه های علوم پزشکی مازندران و بابل رسانده شد.
چندی پیش هم مواردی را در ساری دیده بودم و این بار نیز شرمندگیم نزد شهدا و ملت بیشتر شد.
با شرایط موجود بنظر می آید بزودی باید شاهد تغییراتی اساسی نظیر موارد ذیل باشیم:
تغییر عنوان وزارت بهداشت به وزارت بهداشت و تجارت و آموزشهای تجارت پزشکی
تغییر عنوان اتاق بازرگانی به اتاق بازرگانی،صنایع،معادن،کشاورزی و تجارت پزشکی ایران
مدیران محترم
مردم ما گرفتار مشکلات زیادی هستند که بیماری های مختلف و هزینه های سنگین این بیماری ها و ناکارآمدی دفاتر بیمه در روند زندگی ها خلل فراوان ایجاد کرده است.
مدیریت در بخش درمان باید قاطع باشد و تاکید بیمارستان ها بر این نکته نباشد که اگر کسی با پرستار یا کادر بیمارستان بلند صحبت کند او را حبس خواهیم کرد که بر دیوار مراکز درمانی یا تابلو های اعلاناتشان نصب شده است.
این مردم همان هایی هستند که هشت سال دفاع را با مقاومت عاشوراییشان مقدس کردند.
این مردم همان هایی هستند که حماسه هایی بزرگ برای عزت نظام خلق کردند.
این مردم همانهایی هستند که فرزندانشان را در دفاع از حریم اهلبیت سلام الله علیهم و امنیت کشور به سوریه فرستادند.
این مردم مخلص ولی فقیه و پشتیبان رهبری عزیزشان هستند و این ها همان مردمی هستند که تحریم ها را به فرصت تبدیل کردند.
وضعیت فعلی درمان کشور در شان چنین مردم بزرگی که برتر از مردم حجاز در عهد حضرت رسول (ص) هستند ، نمی باشد.
بخدا فردای قبر و قیامتی هم هست.
لحظه ای هم بیندیشید که خانواده های شما جزو همین مردم گرانقدر هستند.
چندی قبل خندوانه سیما ازخانم کتایون ریاحی بازیگر بنام عرصه سینما پرسید اگر رییس جمهور بودی چه می کردی واین هنرمند پاسخ داد درمان و تحصیل را رایگان میکردم و امروز با انبوه این مشکلاتی که می بینم آرزو کردم ای کاش این هنرمند رییس جمهور مابود.
شما را به خون های مقدس شهدا به داد درمان ملت برسید.
محمد علی روشن

مطالب مرتبط