ابلاغیه عجیب به معصومه ابتکار


اقتدارپرس به نقل ازخراسان/ بر اساس ابلاغیه یک مسئول مهم اجرایی به معصومه ابتکار، از رئیس سازمان محیط زیست خواسته شده است با توجه به اینکه عملیات اجرایی یکی از سدهای در حال ساخت در شمال کشور، در یک کارگروه با محوریت یکی از وزرای اسبق کشور مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ شده است، ضروری است عملیات اجرایی سد مذکور ادامه یافته و “سازمان محیط زیست مانع اجرای آن نشود”.     

مطالب مرتبط