معاون عمرانی جدید فرماندار ساری معرفی شد

احمد حسین زادگان در نشست تودیع و معارفه معاون عمرانی فرماندار ساری اظهار کرد: خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار ارزشمند است و کسانی که برای خدمت در عرصه حضور می یابند منافعی ندارند جز اینکه خود را وقف کار کنند.

احمد حسین زادگان در نشست تودیع و معارفه معاون عمرانی فرماندار ساری اظهار کرد: خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار ارزشمند است و کسانی که برای خدمت در عرصه حضور می یابند منافعی ندارند جز اینکه خود را وقف کار کنند.

وی با بیان اینکه جابه جایی در حوزه های مدیریتی هم امری طبیعی است، افزود: اصل بر ثبات مدیریت ها است اما با جابه جایی دولت ها، میدران با رویکردها و تجربیات جدید بر سر کار می آیند اما جابه جایی امروز در فرمانداری ساری، ربطی به مسائل تغییر دولت ها ندارد.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه فضای جدیدی در حوزه عمرانی مرکز استان به جریان می افتد، گفت: ساری نیازمند کارهای بیشتری در حوزه عمرانی است.

معاون عمرانی سابق فرماندار ساری در این نشست اظهار کرد: در هر سنگری باشم وظیفه خود می دانم با تمام توان کار کنم چون سرباز ولایت هستم.

محسن مجیدی ادامه داد: ارائه خدمت نباید فقط منوط به قرار گرفتن در جایگاه و مسئولیت باشد.

وی  گفت: آماده هستم با معاون عمرانی جدید فرمانداری ساری همکاری کنم و خالصانه در خدمت مجموعه فرمانداری باشم.

همچنین معاون عمرانی جدید فرماندار ساری در سخنانی اظهار کرد: فرصت خدمتگزاری را باید قدر بدانیم و از فرصت به وجود آمده برای ارائه خدمت به مردم استفاده کنیم.

عباسی با بیان اینکه هدف ما ایجاد تحول در حوزه عمرانی مرکز استان است گفت: امیدواریم با فعالیت سایر همکاران در این حوزه گام های بلندی برداریم.

با حضور فرماندار ساری، مراسم تودیع و معارفه معاون عمرانی فرماندار مرکز استان برگزار شد

مطالب مرتبط