اظهارات مهم یارانه ای معاون وزیر تعاون


میزان/ معاون وزیر تعاون گفت: دولت حذف یارانه اق۲۴ میلیون نفر در سال جاری را اجرایی نمی‌داند و براین اساس اصلاحیه‌ای را تقدیم مجلس خواهد کرد.  میدری در گفت‌و‌گو با خبر ساعت ۱۴ شبکه یک سیما در توضیح شرایط حذف شدگان از یارانه در تیر ماه گفت: در تیر ماه ۲۰۰ هزار نفر از لیست دریافت یارانه حذف شدند که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر از آن‌ها فاقد کارت ملی شناسایی هستند که با توجه به خبرهای گذشته مبنی بر حذف یارانه افراد فاقد کارت ملی این امر عملی شد. وی در ادامه افزود: نیمی دیگر از حذف شدگان از یارانه کسانی هستند که از اعضای هیئت علمی، قضات و تجار بزرگ بوده‌اند و این در قانون حذف یازانه ‌ها به این افراد مستقیما اشاره شده است. معاون وزیر تعاون تصریح کرد: با توجه به حذف ۲۰۰ هزار نفر در ماه جاری از لیست یارانه‌ها در لایحه‌ای جدید برای تسریع هدفمندی یارانه مرحله بعدی به مجلس ارائه خواهد شد. میدری درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر تماس با افراد برای قطع یارانه و پرداخت آن تنها به اقشار خاص گفت: این خبر صحت ندارد و هیچ تماسی با شهرواندان از سوی سازمان رفاه انجام نشده است. وی خاطر نشان کرد: دولت حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر را در سال جاری اجرایی نمی‌داند و بر این اساس اصلاحیه‌ای را تقدیم مجلس خواهد کرد.

مطالب مرتبط