ششمین سالگرد ارتحال استاد اخلاق حضرت آیت الله صالحی(ره)

اذامات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لایسدهاشی ء 

درایام سالروزشهادت رییس مذهب حضرت امام جعفرصادق”علیه السلام”وششمین سالگردارتحال عالم ربانی،معلم اخلاق،فقیه ولایتمدار

حضرت آیت الله حاج سیدموسی صالحی”رحمه الله علیه”وبه پاس خدمات ارزنده آن فقیدسعیدکه قریب به چهل سال حیات علمی خودراوقف تربیت طلاب فاضل وارزشمنددرحوزه علمیه نموده مراسم بزرگداشتی برگزارمی گردد.شرکت علماء،روحانیت معظم وشاگردان آن استادگرامی وقاطبه مومنین،تجلیل ازمقام شامخ علم وسیادت وموجب شادی روح پرفتوح آن مرحوم وتسلی خاطربازماندگان خواهدبود

زمان:روزچهارشنبه۶مردادبعدازنمازمغرب وعشاء 

مکان:ساری خیابان جمهوری اسلامی،امامزاده یحیی درکنارمرقدمطهرآن عالم فرزانه 

حوزه علمیه وبیت حضرت آیت الله صالحی

مطالب مرتبط