شنیده ها حاکی از تغییرات در اداره کل راه وشهر سازی وشهرداری ساری


با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری اولین تغیرات در استان اغاز شد 

شنیده ها حاکی از رفتن نوروزی مدیر کل راه وشهرسازی استان است

گزینه های احتمالی وجدی برای تصدی این پست عبارت از مهندس نجفی ،مهندس نقیبی ، مهندس ییلاقی ومهندس علی اکبرزلیکانی هستند که زلیکانی بیشترین شانس را برای تصدی مدیرکلی دارد ، حال باید منتظر ماند تا در آینده این صندلی خدمت را به عهده میگیرد…..!!

در شهرداری ساری هم تغیراتی در حال انجام است که متعاقبا درخبرها …..

مطالب مرتبط