✅حضور سید احمد صالحی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ساری در تمرینات تیم لیگ برتری پدیده کاسپین ساری قبل از دیدار با خزررودسر


✅حضور سید احمد صالحی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر ساری در تمرینات تیم لیگ برتری پدیده کاسپین ساری قبل از دیدار با خزررودسر

مطالب مرتبط