ابتکاری جالب از مدیر گروه همگام با طبیعت ،حاج میر علی علوی پهنه کلایی

روز جمعه ابتکاری زیبا در بخش کلیحانرستاق ساری رخ داد که در نوبه خود جالب بود

صبح امروز مدیر گروه تلگرامی همگام با طبیعت دوستان ویاران گروه را دور هم جمع کرد ودر جمعی صمیمی ودوستانه در رستوران بهاران  جشنی برگزار شد که سرکار خانم آرام  برنتی شاعر مازندرانی سروده های خود را خواند و استاد کلبادی با نفس گرمش محفل را جان بخشید درادامه با توجه به در پیش بودن روز پهلوانی از پهلوانان منطقه یاد شد

حضور اعضای شورای شهر سید احمد صالحی وعلی اکبر زلیکانی وبخشدار محترم بخشدر این جلسه از نکات جالب بود

مطالب مرتبط