به همت مهندس یاسر سلیم بهرامی نخستین دوره مسابقات جت اسکی مازندران درچالوس برگزارشد

 


74852 (19) copy74852 (20) copy74852 (21) copy74852 (22) copy74852 (23) copy74852 (24) copy74852 (9) copy

مسابقه جت اسکی قهرمانی استان دررشته بانوان که به میزبانی باشگاه مسعودشهرستان چالوس(پایگاه استعدادیابی نوجوانان مازندران) برگزار گردید.

هیات انجمن های ورزشی با حضور مهندس سلیم بهرامی جان تازه ایی گرفته و رشته های ورزشی این انجمن خوش درخشیده و خبر های خوبی به گوش میرسد، که در این فعالیت ها ، رشته جت اسکی که در مازندران فعال نبود با پیگیریهای این هیات در حال برگزاری می باشد.

در این مسابقات تعداد ۱۲جت سوار شرکت نموده اند که در پایان خانم فاطره سیفی ازباشگاه دریانسیم شهرستان محمودآباد باثبت رکورد۳/۵۷/۳۶به مقام نخست و خانم مائده محمودی ازباشگاه دریا نسیم شهرستان محمودآباد باثبت رکورد۴/۱۳ به مقام دوم وخانم مریم خوشی شلمانی از باشگاه پرواز چالوس باثبت رکورد۴/۱۳/۷۵ به مقام سوم این دوره از مسابقه دست یافته اند.

لازم به ذکراست ازسوی کمیته فنی خانم فاطره سیفی بعنوان پدیده این دوره مسابقه معرفی شده اند وخانم زهرا هرسیج نیزبعنوان بازیکن اخلاق انتخاب گردیده اند.

درحاشیه این مسابقات اسماعیل پور رئیس کمیته جت اسکی مازندران اعلام کرد بارایزنی هایی که با انجمن جت اسکی کشور صورت پذیرفته خانمها نازلی برزو زاده وهانیه نصیری وزهرا هرسیج که به ترتیب به عناوین چهارم تا ششم این مسابقه دست یافته اند به همراه نفرات اول تاسوم به مسابقات قهرمانی کشور عازم خواهند شد.

ایشان اشاره کرده اند با باشگاه هایی که اهداف ورزشی را دنبال نکنند وفقط بدنبال منافع اقتصادی باشند تعاملی نخواهیم داشت وهشدار داد باشگاه هایی که دراین مسابقه ومسابقات آتی ورزشکار اعزام ننمایندبه هیچ عنوان به آنها اجازه شرکت درمسابقه قهرمانی کشور داده نخواهد شد.

مطالب مرتبط