.صیاد شیرازی :مدیون مادرم هستم  مادر صیاد شیرازی به فرزند شهیدش پیوست +عکس

مادر سردار سرلشکر امیر سپهبد شهید صیاد شیرازی به فرزند شهیدش پیوست

نماز رادر مکتب یاد گرفتم؛در مکتب خانه ای که در تابستان سال اول دبستان میرفتم . چون پدر ومادرم الحمدلله نماز خوان بودند، من هم تحت تربیت آنها نماز می خواندم. واقعا مدیون پدر ومادرم هستم وهمیشه برایشان دعا میکنم. ارتباط با اسلام از همان نمازی بود که در کانون خانواده به آن تشویق شدیم ودر مکتب یاد گرفتیم.

کتاب خاطرات شهید صیاد شیرازی؛مرکز اسناد انقلاب اسلامی

مطالب مرتبط