#محمددامادی در حکمی از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس بعنوان نماینده وی در شورای عالی فضای مجازی انتخاب شد

#محمددامادی در حکمی از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس بعنوان نماینده وی در شورای عالی فضای مجازی انتخاب شد

مطالب مرتبط