ملاقات عمومی فرماندار ساری با شهروندان

احمد حسین زادگان فرماندار مرکز استان طبق برنامه هفتگی ،چهره به چهره با مردم شهرستان ملاقات نمود.+گزارش تصویری

.

” title=”ملاقات عمومی فرماندار شهرستان ساری با شهروندان”>ملاقات عمومی فرماندار شهرستان ساری با شهروندان

.

” title=”ملاقات عمومی فرماندار شهرستان ساری با شهروندان”>ملاقات عمومی فرماندار شهرستان ساری با شهروندان

.

” title=”ملاقات عمومی فرماندار شهرستان ساری با شهروندان”>ملاقات عمومی فرماندار شهرستان ساری با شهروندان

.

” title=”ملاقات عمومی فرماندار شهرستان ساری با شهروندان”>ملاقات عمومی فرماندار شهرستان ساری با شهروندان

مطالب مرتبط