نظر مرحومه الهی قمشه ای درمورد رهبر انقلاب


اقتدارپرس/ افشین علا داماد مرحومه خانم مهدیه  الهی‌قمشه‌ای درباره ارتباط دوجانبه میان خاندان الهی‌قمشه‌ای و رهبر انقلاب گفت: ارتباط بین بیت الهی‌قمشه‌ای و آیت‌الله خامنه‌ای به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردد؛ بسیار هم با هم نزدیک بودند. علا همچنین در توصیف نوع نگاه مرحومه الهی‌قمشه‌ای به رهبر انقلاب گفت: «ایشان بارها تأکید داشتند که انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری یک امداد الهی بود. می‌گفتند بعد از امام(رحمه‌الله علیه) کسی جز ایشان نمی‌توانست سکان مملکت را به دست گیرد و باید خدا را بابت این نعمت شکر کنیم.»    

منبع فرهنگ نیوز  

مطالب مرتبط