مشاورجدید فرماندار درامور بانوان وخانواده منصوب شد

img.php

طی حکمی با امضای احمد حسین زادگان ،سرکارخانم دکتر معصومه نعمتی بعنوان مشاور فرماندار در اموربانوان و خانواده منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی فرماندار ساری؛ دراین حکم آمده است:
سر کار خانم معصومه نعمتی
سلام علیکم
نظر به مراتب تعهد تخصص و تجارب ارزشمند سر کار عالی به موجب این حکم به سمت مشاور امور بانوان و خانواده فرمانداری ساری منصوب می شوید. لازم است با برنامه ریزی منسجم ٰ دقیق و متناسب با شرح وظا یف پیوستی ، بهره گیری از همه
ظرفیت ها و سرمایه های انسانی بخصوص بانوان فرهیخته و اندیشمند برای تحرک و شکوفایی فعالیت های مرتبط با امور بانوان وخانواده وتحقق دوره ای ممتاز ودرخشان و پیشرفت سازمانی با همکاری مجموعه فرمانداری تلاش نمایید.
امید است برای پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در راستای اجرایی سیاست دولت تدبیر وامید در انجام محموله موفق و موید باشید.
احمد حسین زادگان
فرماندار ساری

مطالب مرتبط