پدرفداکار برای درمان فرزندش “کلیه “اش را حراج کرد!

پایگاه خبری اقتدارپرس

❗️پدر فداکار برای درمان فرزندش “کلیه”اش را حراج کرد


?هزینه بالای ۱۹ عمل جراحی، چاره‌ای برای پدر نگذاشته است؛ پدر کارگری که آگهی فروش “کلیه” خود را بر در و دیوار شهر نصب کرده تا شاید بتواند دختر خردسالش را بدون درد و بیماری کنارش ببیند.

مطالب مرتبط