بازگشت به عقب رئیس جمهور ؛سازمان استخدامی کشور احیا شد


اقتدارپرس/ رئیس جمهور برای اصلاح نظام مدیریت و ساختار اداری و استخدامی کشور به ویژه ساماندهی نظام حقوق و دستمزد با تفکیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، مجددا سازمان اداری و استخدامی کشور را احیا کرد.  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، روحانی در دو حکم جداگانه، جمشید انصاری را به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» و محمد باقر نوبخت را به عنوان « معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» منصوب کرد.  بر اساس احکام جدید رئیس جمهور و به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی که در دوم مردادماه سال جاری به تصویب شورای عالی اداری رسید سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجددا تفکیک شد.   سازمان مدیریت و برنامه ریزی اواخر سال ۷۸ از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه تاسیس شده بود که پس از انحلال این سازمان در سال ۸۶ به دستور احمدی‌نژاد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تأسیس و بخشی از وظایف آن را به عهده گرفت. با آغاز کار دولت حسن روحانی، زمزمه‌های احیاء این سازمان شنیده شد و در نهایت در نوزدهم آبان ۹۳، با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیاء شد.   این سازمان بعد از بیست و یک ماه از احیاء با حواشی به وجود آمده در نبود نظارت دقیق بر امور اداری و استخدامی و مشکلات پیرامون فیش های حقوقی مجددا با تصویب شورای اداری به دو سازمان مستقل اداری و استخدامی کشور و مدیریت و برنامه ریزی تبدیل شد.     

مطالب مرتبط