عکس/زکات علم یک دانشجوی دختر

دختر دانشجویی که هر روز در خیابانی که محل گذرش هست می نشیند و به یکی از کودکای کار درس می دهد.

اقتدارپرس: دختر دانشجویی که هر روز در خیابانی که محل گذرش هست می نشیند و به یکی از کودکای کار درس می دهد

 منبع باشگاه خبرنگاران جوان

مطالب مرتبط