جانشین افشارزاده از وزارت ورزش آمد


اقتدارپرس/ رضا حسنی خو سرپرست باشگاه استقلال شد.        با حکم وزیر ورزش و جوانان، رضا حسنی خو سرپرست باشگاه استقلال شد. وی که رییس حراست وزارت ورزش و جوانان هم محسوب می شود،در استقلال جانشین بهرام افشارزاده شد.    

منبع کاپ

مطالب مرتبط