یاداشتی به مناسبت گرامیداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی از سیدمجتبی علوی

photo_2016-08-03_10-22-33
گرامیداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی

بنی آدم اعضای یک دیگرند       که در آفرینش ز یک گوهرند
و عضوی به درد آورد روزگار     دگر عضوها را نماند قرار
روز چهاردهم مرداد ماه در تقویم رسمی کشور روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نام گرفته است و مناسبت آن نیز تهیه و تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی در این تاریخ است.
دولت های عضو سازمان همکاری های اسلامی، با ایمان به پروردگار عالم و توجه به عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن است و نیز برای پاسداری از دین و جان و خرد و ناموس و مال و نسل بشر ضمن تاکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی و به جهت ایفای سهم خود در تلاش های انسانی مربوط به حقوق بشر که هدفش حمایت بشر در مقابل بهره کشی و ظلم بوده و تاکید بر آزادی و حقوق او و با ایمان به اینکه حقوق اساسی و آزادی های عمومی در اسلام جزئی از دین مسلمانان اسلام است اعلامیه ۲۵ ماده ای را به تصویب رساندند تا راهگشای مسلمین جهان باشد.
در خاتمه این روز را به تمامی پویندگان را حق و حقوق اسلامی تبریک و تهنیت میگوییم.

سیدمجتبی علوی

مطالب مرتبط