سید على خمینى در بیت تاریخى امام در قم: اماکن منتسب به امام، خانه همه مردم ایران است

سید على خمینى در بیت تاریخى امام در قم: اماکن منتسب به امام، خانه همه مردم ایران است

photo_2016-08-03_14-31-54


// <![CDATA[
var divbody ;
function SendToFiend() {
divbody = ResultText.innerHTML
var data = ‘$139383$’ + document.getElementById(‘ctl00_ctl00_MainContentPlaceHolder_MainContentPlaceHolder_Ajaxsendfriend_uc1_NameTBX’).value +’$’ + document.getElementById(‘EmailTBX’).value+’$0$’;
AjaxSendFriend_UC.SendToFriend(data , SendToFiend_CallBack);
ResultText.innerHTML = ‘

در حال ارسال …

‘;
}
function SendToFiend_CallBack(res) {
if (res.value == “”) {
closePopups(‘popup_01’);
alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = divbody;
}
else
ResultText.innerHTML = res.value;
}
function SendTAllF() {
divbody = ResultText.innerHTML
var data = ‘$139383$’ + document.getElementById(‘ctl00_ctl00_MainContentPlaceHolder_MainContentPlaceHolder_Ajaxsendfriend_uc1_NameTBX’).value +’$’ + document.getElementById(‘EmailTBX’).value+’$0$’;
AjaxSendFriend_UC.SendTAllF(data , SendTAllF_CallBack);
ResultText.innerHTML = ‘

  …

‘;
}
function SendTAllF_CallBack(res) {
if (res.value == “”) {
closePopups(‘popup_01’)
alert(‘با موفقیت ارسال شد’);
ResultText.innerHTML = divbody;
}
else
ResultText.innerHTML = res.value;
}
function ShowPopup(layer, obj) {
$(“.popup”).colorbox({ width: “300px”, inline: true, href: “#ResultText” });
//var objLayer = document.getElementById(layer);
//doPopup(objLay
// ]]>


در روز میلاد حضرت معصومه و آغازین روز دهه کرامت گروهى از اقشار مختلف مردم با حضور در بیت تاریخى امام خمینى در قم با حجت الاسلام والمسلمین سید على خمینى دیدار کردند. یه گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در این دیدار که در فضایى صمیمى برگزار شد نوه گرامی امام با ذکر مطالبی از روزهاى تاریخى مربوط به بیت امام خمینى در قم، اماکن منتسب به امام را خانه ى همه مردم ایران و بلکه مستضعفان جهان دانست و گفت: حفظ و تکریم این اماکن در حقیقت نشانه اى است از پاسداشت آرمانهاى اصیلى که ملت ایران به خاطر آنها قیام کرد.
در ابتداى این دیدار آقاى توکلى شهردار حرم مطهر ایام دهه کرامت و روز میلاد حضرت معصومه را به بیت شریف امام تبریک گفت.

مطالب مرتبط