احمد(مجید)حسین زادگان فرماندار شهرستان ساری ظهر امروز با حضور در بیمارستان امام (ره)ساری از منصورعلی زارعی(فرماندار اسبق ساری)  که به علت نارسایی کلیوی بستری می باشد عیادت کرد.

احمد(مجید)حسین زادگان فرماندار شهرستان ساری ظهر امروز با حضور در بیمارستان امام (ره)ساری از منصورعلی زارعی(فرماندار اسبق ساری)  که به علت نارسایی کلیوی بستری می باشد عیادت کرد.

مطالب مرتبط