سه توصیه شهیدمدرس به دخترش

صفحه نخست قرآن شهید آیت‌الله مدرس که به رسم قدیم، تاریخ تولد دخترش را در آن نوشته و همچنین سه توصیه نیز به وی کرده است.شهید مدرس دخترش فاطمه بیکم را سه نصیحت کرده که عبارتند از نماز و قرآن خواندن، پدر و مادر را دعا کردن و قناعت کردن است.

مطالب مرتبط