سیداحمدصالحی :شغل خبرنگاری به اقتضای بسیاری از شرایط توام با خطر پذیری و تبعات روحی و مادی ،از جمله مشاغل سخت و زیان آور در جهان تلقی می شود 


ب​سم الله الرحمن الرحیم

روز خبرنگار  یاد و خاطره شهدای خبرنگار بویژه شهید  صارمی و زنده یادجابرمعافی  را گرامی می دارم.

شغل خبرنگاری به اقتضای بسیاری از شرایط توام با خطر پذیری و تبعات روحی و مادی ،از جمله مشاغل سخت و زیان آور در جهان تلقی می شود و از این رو است که نیاز مند حمایت های ویژه دولتی از جمله تامین اجتماعی و نیازمندی های دیگر بیمه ای است.

امیدوارم خبرنگاران عزیز استان عزیزمان و شهرمان با تقویت خود به ابزار و توانمندی های حرفه ای و تخصصی کماکان مشاوران امین و دیده بان مستقل و بینای جامعه باشند و متولیان امور نیز در جهت رفع دغدغه های عزیزان فعال در عرصه ی رسانا اقدامی عملی به منصه ی ظهور برسانند.

درخاتمه این روز را به همه فعالان این عرصه تبریک عرض نموده

سیداحمدصالحی

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر ساری

مطالب مرتبط