حاج امیدرمضان نژاد فعال فرهنگی مذهبی ؛خبرنگاران لحظات نابودشدنی و زوال یافتنی را تثبیت و ابدی می کنند.


به گزارش اقتدارپرس /حاج امیدرمضان نژاد از فعالان فرهنگی ومذهبی استان باحضور در دفترسایت اقتدارپرس وتبریک بمناسبت روز خبرنگار درجمع فعالان این عرصه گفتند:

خبرنگاران لحظات نابودشدنی و زوال یافتنی را تثبیت و ابدی می کنند.
گزارشگری و خبررسانی، یک حرفه ی باارزش است.

هر حادثه وقتی در چاردیواریِ سکوت و بی اعتنایی و غفلت قرار بگیرد، خواهد مرد و فراموش خواهد شد. پایدار شدن حوادث بستگی دارد به این که مبلّغان و خبررسانانی امین، صادق و با انگیزه داشته باشند.
«افضل زاد الرّاحل الیک عزم اراده»؛ برترین توشه ی رهروان این راه، عزم و اراده است. اگر این اراده و عزم وجود داشته باشد، نیروها در وجود انسان به کار می افتند؛ استعدادها شکوفا می شوند و فکر و جسم – هر دو – کار می کنند. … کار کسانی که در عالم خبر و گزارش و کارهای ذهنی و فکری در ارتباط با مردم هستند، از این جهت بسیار اهمیت پیدا می کند.

مطالب مرتبط