آیا میدانستید زنبور عسل هرگز نمیخوابد!؟


زنبور عسل حیوانی است که هرگز نمی‌خوابد زیرا تا کنون پدیده ای شبیه خواب در وی دیده نشده و در بهار و تابستان، روزها شهد گل‌ها را جمع‌آوری و به کندو آورده داخل سلول‌ها جمع می‌کند، شب‌ها آن‌را از سلول‌ها مکیده در داخل عسلدانش غلیظ و تبدیل به عسل کرده و از راه جدار عسلدانش موادی به نام دیاستاز بر آن می‌افزاید . بنابراین عسل تنها شهد غلیظ شده گل‌ها نیست، بلکه مواد دیگری نیز به وسیله بدن زنبور عسل بر رویش اضافه شده، همین مواد اضافه شده هستند که به عسل ارزش فوق العاده‌ای می‌دهند. دیاستاز‌ها در مقابل گرمای شدید مقاومت نداشته و به همین دلیل عسل داغ‌شده فاقد ارزش بیولوژیکی است.

دکتر نعمت‌الله شهرستانی ( فارغ التحصیل از دانشگاه بُن آلمان

مطالب مرتبط