امیر صالحی عضو هیئت ریئسه هیئت وزنه برداری ساری :از هیچ کمکی نسبت به تک تک وزنه برداران ساری دریغ نخواهم کرد


​امیر صالحی در جمع وزنه برداران ساری

و تجلیل از قهرمانان نوجوان ساری
به گزارش اقتدارپرس امیر صالحی عضو هیات ریسه وزنه برداری ساری گفت از هیچ کمکی  نسبت به تک تک وزنه برداران ساروی دریغ نخواهم کرد و محکم ایستاده هستم تا بتوانیم محمد رضا براری دیگری  بسازیم

و گفت خوشحالم که در کنار براری هستم و به او افتخار میکنم امیدوارم در المپیک ۲۰۲۰ شاهد درخشش او باشیم و او را حمایت میکنیم

مطالب مرتبط