سی پنجمین سالگرد شهدای هشتم شهریور درمسجدجامع ساری به روایت تصویر

مراسم بزرگداشت سی و پنجمین  سالگرد شهدای  والا مقام  فاجعه تروریستی هشتم شهریور با سخنرانی دکتر علی رضا یونسی رستمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در مسجد جامع شهر ساری برگزار شد.

 


مراسم بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد شهدای هشتم شهریور در ساری برگزار شد

مراسم بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد شهدای هشتم شهریور در ساری برگزار شد

مراسم بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد شهدای هشتم شهریور در ساری برگزار شد

مراسم بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد شهدای هشتم شهریور در ساری برگزار شد

مراسم بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد شهدای هشتم شهریور در ساری برگزار شد

مراسم بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد شهدای هشتم شهریور در ساری برگزار شد

مطالب مرتبط