بازدید فرماندار مرکز استان از بیمارستان حکمت ساری

اقتدارپرس به​گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان ساری،احمد حسین زادگان فرماندار شهرستان ساری در ادامه بازدید از ادارات و مراکز خدماتی شهرستان، به صورت سرزده از بیمارستان حکمت ساری بازدید کرد.بازدید فرماندار مرکز استان از بیمارستان حکمت ساری

بازدید فرماندار مرکز استان از بیمارستان حکمت ساری

بازدید فرماندار مرکز استان از بیمارستان حکمت ساری

بازدید فرماندار مرکز استان از بیمارستان حکمت ساری

بازدید فرماندار مرکز استان از بیمارستان حکمت ساری

بازدید فرماندار مرکز استان از بیمارستان حکمت ساری

مطالب مرتبط