روحانی،جلیلی واحمدی نژاد در لیست اصولگرایان!


اقتدارپرس/ حسن غفوری فرد، از چهره‌های معتدل و برجسته جریان اصولگرا گفت: روحانی، جلیلی و احمدی‌نژاد در لیست انتخاباتی ما هستند.وی درباره برخی اخبار مبنی بر پیغام احمدی‌نژاد به اصولگرایان برای حمایت از او تا دقیقه ۹۰ انتخابات گفت: پیغامی که ایشان گذاشتند و در فضای مجازی پخش شده قابل بررسی نیست. اگر ایشان نامه هم بنویسند، ما در فضای مجازی جواب نمی‌دهیم. ما تمام افرادی که تمایل به کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند بررسی می‌کنیم. البته فعلا تا به امروز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. ما یک لیست ۳۰ نفره تهیه کرده‌ایم.

منبع انتخاب

مطالب مرتبط