“ولادیمیر پوتین”در آمریکا بازداشت شد


اقتدارپرس/ فردی هم نام رئیس جمهور روسیه، به دنبال درگیری در فروشگاهی در آمریکا دستگیر شد.
این فرد که “ولادیمیر پوتین” نام دارد، در منطقه وست پالم بیچ در ایالت فلوریدای آمریکا زندگی می کند، و با اتهام ورود بدون اجازه به ملک خصوصی رو برو است.
عکس این مرد هم نام با رئیس جمهور روسیه در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

پلیس فلوریدا پس از دریافت گزارشی از فریاد زدن یک مرد بر سر کارکنان یک سوپرمارکت، این فرد را بازداشت کرد.
مدیران فروشگاه سعی کردند وی را به بیرون هدایت کنند اما او مقاومت کرد.

مطالب مرتبط