مسابقات تیراندازی باکمان در رشته ریکرو به میزبانی باشگاه رایکا در ساری برگزار شد


به گزارش اقتدارپرس /​مسابقه تیر اندازی با کمان در رشته ریکرو در ساری به میزبانی باشگاه رایکا و هیات تیراندازی با کمان ساری برگزارگردید 

در این مسابقات 

در مسافت ۳۰ متر اقای محمدرضااطهری از باشگاه اسایش صنایع چوب و کاغذ مازندران مقام اول و امین حسینی از باشگاه رایکا مقام دوم  و خانم نغمه جهانی از رایکامقام سوم را کسب کرد 

ودر مسافت

۱۸ متر اقای محمد غفاری از رایکا مقام اول و خانم شقایق امینی از مجموعه ورزشی اسایش صنایع چوب وکاغذ مازندران دوم و ارین همایی از صنایع چوب مقام سوم را کسب کردند

مطالب مرتبط